De eigenaar van Denkbeeld, dr. ir. Annet Jantien Smit, is gepromoveerd in de economische geografie op het proefschrift “Spatial Quality of Cultural Production districts” bij de Rijksuniversiteit Groningen, met als promotoren prof. dr. P. H. Pellenbarg en prof. dr. J. H. J. van Dinteren.

Belangrijkste bevindingen

Veel creatieve werktaken worden ervaren als behoorlijk “foot-loose”, ofwel plaats-onafhankelijk:
“Als ik een telefoon, computer, en een fiets heb, kan ik me overal vestigen.”

Maar hun directe omgeving vinden creatieve ondernemers wel belangrijk,
omdat beeldkwaliteit, sfeer en creatieve reputatie van de buurt hun produktiviteit vergroot.

Deze plaats-onafhankelijkheid leidt tot de paradox van de plek:
Omdat creatieve ondernemers binnen steden “overal” gevestigd kunnen zijn,
wordt de kwaliteit van de plek juist belangrijker voor hun lokatiebeslissingen.

Dit blijkt uit dit promotie-onderzoek, waarvoor 63 grafisch ontwerpers, filmmakers, architecten, fotografen, en kunstenaars zijn geïnterviewd
in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, het Lloydkwartier in Rotterdam, en de Hortusbuurt in Groningen.

Download hier het persbericht van het proefschrift Spatial Quality of Cultural Production Districts.

Bekijk hier het filmpje waarin ik de belangrijkste resultaten van mijn proefschrift toepas op een creatief werkmilieu in ontwikkeling, het Open Lab Ebbinge in Groningen.

Download hier de korte Nederlandse samenvatting van het proefschrift Spatial Quality of Cultural Production Districts

Download hier de stellingen bij het proefschrift Spatial Quality of Cultural Production Districts

Download de LANGE Nederlandse samenvatting van het proefschrift Spatial Quality of Cultural Production Districts

Download hier het hele proefschrift Spatial Quality of Cultural Production Districts.

Wetenschappelijke artikelen op basis van dit proefschrift:

Hoofdstuk 3:
The influence of district visual quality on location decisions of creative entrepreneurs.
Dit hoofdstuk heb ik in 2011 gepubliceerd in The Journal of the American Planning Association. Het werd geselecteerd als 1 van de Key Articles in 2010 en 2011.

Hoofdstuk 4:
Useful neighbors? Exploring localization externalities in creative clusters.
Een nederlandstalige vakpublicatie op basis van dit hoofdstuk heb ik in 2011 gepubliceerd in Economisch Statistische Berichten (ESB), samen met Veronique Schutjens.
Het engelstalige artikel wordt op dit moment gerevised en geresubmit door het high-impact wetenschappelijke tijdschrift Journal of Economic Geography.

Hoofdstuk 5:
Gentrifying firms? Cultural production districts for creative entrepreneurs with children wordt nu gesubmit naar een internationaal wetenschappelijk journal.

Het veldwerk voor dit promotieonderzoek werd gefinancierd door een NWO reisbeurs, een Lincoln Institute of Land Policy Dissertation Fellowship, het NICIS Institute for Urban research and Practice in Den Haag, en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen.

Neem voor meer informatie contact op met:

dr.ir. Annet Jantien Smit
ajsmit@denkbeeld.info

Impressie uit het onderzoeksgebied in Amsterdam: het Oostelijk Havengebied. Fotografie: Vipphoto, Groningen.

G_Piraeus_kade_OHG_Am

Impressie uit het onderzoeksgebied in Rotterdam: het Lloydkwartier. Fotografie: Vipphoto, Groningen.

Z_Wijnwa_Haven_Mach-school_Lloydkw_Rm

Impressie uit het onderzoeksgebied in Groningen: de Hortusbuurt. Fotografie: Vipphoto, Groningen.

L_Minnaar_Kl-Rozstr_Hortb_Gron