Training module 1:

Praktijkgericht onderzoek voor concrete toepassing: Hoe doe je dat?

Veruit de meeste methodologieboeken gaan over wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek: Hoe ontwikkel je nieuwe, generaliseerbare kennis voor de praktijk?
Echter, veel onderzoekers willen iets anders: Hoe ontwikkel je toepasbare kennis voor een specifiek probleem in de praktijk?

Allereerst helpt dan inzicht in verschillende vormen van toegepast praktijkgericht onderzoek.

  • Bij welk type praktijkvraag past een diagnostisch, ontwerpgericht, implementatie- of evaluatieonderzoek?
  • Welke typische hoofd- en deelvragen hebben deze vier vormen van onderzoek?
  • Hoe ontwikkel je onderbouwde en toepasbare adviezen, ontwerpen, en evaluaties in concrete praktijksituaties?