Denkbeeld heeft unieke expertise over creatieve en ICT bedrijven.
Onze expertise is gebaseerd op eigen empirisch onderzoek
in Nederland en de Verenigde Staten over:

  • Entrepreneurship ecosystems:
    Wat levert dit nieuwe perspectief op hoe bedrijven innoveren en samenwerken ons op voor de ruimtelijke-economische ontwikkeling van regio’s, steden en werklokaties?

  • The Startup City:
    Welke concrete ruimtelijke kwaliteiten hebben steden en werklokaties nodig om innovatieve startups snel te laten groeien?

  • Business incubators:
    Hoe stimuleren business incubators, innovatie centra en flexplekken bedrijven in hun innovatie?

Toegesneden op concrete vragen van opdrachtgevers verzorgt Denkbeeld: