Denkbeeld verzorgt 2 typen trainingen:

1) Onderzoeksvaardigheden: Hoe doe je onderzoek en hoe rapporteer je hierover in publicaties?

We bieden zulke kennisactiviteiten in overleg met de opdrachtgever.
We werken graag met activerende activiteiten om verworven inzichten in de training meteen toe te passen in het vraagstuk, onderzoek of publicatie van de opdrachtgever en deelnemer.

2) Op basis van eigen expertise over ecosystemen van ondernemerschap en innovatiedistricten: Hoe maak je ruimte voor economie?

Denkbeeld verzorgt master classes, interactieve expedities en summerschools voor studenten en professionals.
Onze eigen expertise van onder andere de creatieve, tech, en duurzame energie-sectoren passen we samen met de deelnemers toe op hun eigen casus: Wat zijn hier de startup ecosystemen en innovatiedistricten? Wat zijn de succesfactoren?
En hoe organiseer je innovatie op een concrete plek, in een concrete stad en regio?

Zie ons portfolio – Onze opdrachtgevers voor trainingen en educatieve projecten over startup ecosystemen en innovatiedistrictenwaren bijvoorbeeld Tata Steel, het Ministerie van VROM, diverse gemeenten en universiteiten, en de Summerschool Thinking City.
Trainingen in onderzoeksvaardigheden en publiceren verzorgen we voor onder andere de Hanzehogeschool en Stenden Hogeschool.
Neem contact op, of bel ons op 050 360 34 06 voor een vrijblijvend overleg of offerte.