Boek in voorbereiding: Startup ecosystemen en innovatiemilieus
Wat zijn startup ecosystemen? Wie zijn de stakeholders, wat gebeurt er, en waar?
Hoe stimuleer je innovatie in startup incubators, flexwerkplekken, coworking spaces, science parken en stedelijke innovatiedistricten?
Dit boek geeft concrete ideëen op basis van de laatste trends, en ons eigen onderzoek naar tech startups rond MIT in de Verenigde Staten.

Voor PDFs van recente publicaties van dr. ir. Annet Jantien Smit, over de concrete toepassing van haar economisch-geografische onderzoek in de stedenbouw en ruimelijke planning, zie: vakpublicaties: Nederlandstalige artikelen in oa ESB en Real Estate Magazine; en download engelstalige wetenschappelijke publicaties, onder andere in het vooraanstaande Journal of the American Planning Association.

Annet Jantien Smit is gepromoveerd in de economische geografie op het proefschrift “Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieus.”
U kunt het proefschrift, het persbericht, de samenvattingen en de stellingen downloaden.

Lees ook diverse persberichten over haar proefschrift in oa het Parool, Trouw, en het vakblad Geografie.