Denkbeeld denkt graag mee over economische en ruimtelijke beleidsnota’s, reviews en visies. Eerder werkten wij voor Mecanoo Architecten en de Gemeente Groningen. Neem contact op voor een vrijblijvend overleg.

Selectie uit Portfolio: Visie en advies

2013
Visie en advies over de Binnenstad als Startup City
voor de Nota “Toekomstvisie voor de Binnenstad”,
in opdracht van de Gemeente Groningen.

2013
Valideren van onderzoeksrapporten over succesvolle verdienmodellen van
Creatieve Business Incubators
voor het onderzoeksproject INTERREG IVB van de Europese Unie,
in opdracht van de TU Delft.

2010
Wetenschappelijke Review voor Europees Beleidsproject Creative City Challenge
voor het North Sea Region INTERREG IVB project Creative City Challenge, Europese Unie:

Onze wetenschappelijke review omvat 2 Baseline Reports en een Workshop.
Publicaties:
“Spatial Factors for Creativity – A Review of Recent Empirical Studies”
“Branding Creative Places- A Review of Recent Empirical Studies”

2006
Evaluatie Welstandsbeleid
Interviews en rapportage in opdracht van Dienst ROEZ, Gemeente Groningen.

2003
Onderzoek naar Privately Owned Public Spaces in New York en Boston, VS.
Onderzoek, fotografie en publicatie in opdracht van Adviesbureau STAD, Den Haag.

2001
Onderzoek en ontwerpvisie voor ontwerpopgave Mobiliteitsesthetiek
Onderzoek en ontwerptypologieen in opdracht van Francine Houben, MECANOO Architecten, Delft.