Denkbeeld heeft ruime ervaring met empirisch onderzoek onder ondernemers in diverse economische sectoren.
Denkbeeld deed eerder onderzoek in opdracht van onder andere de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Hilversum, Groningen en het Ministerie van VROM; en met onderzoeksbeurzen van het NWO, NICIS, en 2 Amerikaanse angel investors.
We doen voor uw specifieke vraag graag een nieuw onderzoek. Neem contact op voor een vrijblijvend overleg over de mogelijkheden.

Selectie uit Portfolio: Onderzoek

2012 – 2013
“People, place and performance in the app industry”
Bezoek aan Boston en Cambridge voor een onafhankelijk onderzoeksproject, samenwerking met onderzoekers van het Center for Advanced Urbanism, het Department of Urban Studies and Planning, MIT, Cambridge, Mass, Verenigde Staten;
en Sasaki Architecten, Boston, Mass, Verenigde Staten.

2011
Onderzoeksproject: “Van werkstijlen naar werkmilieus”
Opdrachtgevers: Gemeenten Groningen en Hilversum.

Publicatie:
“Van werkstijlen naar werkmilieus
De samenhang tussen werkstijlen en vestigingseisen van ondernemers in de bouw, groothandel en maakindustrie op bedrijventerreinen.”

2011
Onderzoeks- en onderwijsproject: “Ruimtelijke kwaliteit van creatieve werkmilieus”
In samenwerking met het Honours-programme van de Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen.

Publicatie:
“Locatiefactoren in creatieve clusters” – met Veronique Schutjens.

2010
Onderzoeksproject: “Gebiedskwaliteiten van bedrijventerreinen met een herstructureringsopgave”
voor het Ministerie van VROM, Innovatieprogramma Mooi Nederland:

Publicatie:
“Form follows function
– Gebiedskwaliteiten van bedrijventerreinen met een herstructureringsopgave”

2008

Onderzoeksproject: “Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieus”
voor het NICIS,
Netherlands Institute of City Innovation Studies:

Publicatie:
“Function follows form
– Ruimtelijke kwaliteiten van creatieve werkmilieus”