Denkbeeld werkt aan een boek: Startup ecosystemen en innovatiemilieus

Wat zijn startup ecosystemen? Wie zijn de stakeholders, wat gebeurt er, en waar?
Hoe stimuleer je innovatie in startup incubators, flexwerkplekken, coworking spaces, science parken en stedelijke innovatiedistricten?

Dit boek beantwoordt deze vragen op basis van de laatste trends, en ons eigen onderzoek naar tech startups rond MIT in de Verenigde Staten.

Het geeft concrete ideëen voor toepassing in Nederlandse innovatiemilieus van pand tot stad.