Annet Jantien Smit geeft een Keynote speech en een deelsessie op het Nationaal Bedrijventerreinen Congres op 10 oktober 2013:

Keynote / plenaire sessie:
Footloose werken? De paradox van de plek

Deze presentatie draait om de paradox van de plek, en wat dat voor Nederlandse werklokaties betekent.

Deelsessie: Presentatie en debat:
Een nieuwe kijk op bedrijventerreinen: Van werkstijlen naar werkmilieus

Ik pleit in deze presentatie voor een nieuwe blik op bedrijventerreinen aan de hand van de stelling (uit mijn proefschrift, 2012):
“Amsterdam binnen de ring is het grootste bedrijventerrein van Nederland.”